Prente en woordkaarte

Prente en woordkaarte

R50.00

Prente en woordkaarte

Category:

Pretletters woordkaarte met bypassende prentkaarte is 'n doeltreffende hulpmiddel. Groter trefkrag word verleen in die sinvolle gebruik van kleur wat fokus op die klinkerklanke. Met die woord- en prentkaarte kan klanke ingeskerp word en woordeskat opgebou word. Die gebruiksmoontlikkhede is baie wyd.

-Analise en sintese (losmaak en samevoeging van klanke om woorde te vorm) word geoefen:

menu-circlecross-circle