Pretletters - Onderwyshandleiding

Pretletters - Onderwyshandleiding

R100.00

Pretletters - Onderwyshandleiding

Category:

ONDERWYSHANDLEIDING:

Die onderwyshandleiding is gevul met lesbeplannings en vele meer. Dit is belangrik dat leer op voorskoolse (pre-primêre) vlak informeel en ’n pret ervaring moet wees. Die leerdertjies het hope ' PRET ' terwyl hulle die hulp en ondersteuning kry wat hulle benodig ten opsigte van hulle luistervaardighede en dan terselfdertyd klanke/letters op die korrekte manier aanleer.

• Dit help om lees- en spelprobleme te voorkom
• Leer leerders hoe om tussen klanke te onderskei.
• Leer vind effektief plaas omdat die leerders die klankies met hul sintuie en lyfies ervaar.
• Pretaktiwiteite met musiek lê die klankies effektief vas.
• Leerders onthou wat hulle sien en hoor omdat hulle dit baie geniet.
• Aanvullend tot spraak en arbeidsterapie.

 

menu-circlecross-circle